Er is een dodelijk konijnenvirus in Nederland, is uw konijn voldoende beschermd? Het gaat om een relatief nieuwe variant van het RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) virus.

RHD is een zeer besmettelijke en dodelijke virusziekte. Het ene moment lijkt er niets aan de hand, een paar uur later zijn ze plotseling dood.

De ziekte duikt sinds 2016 op in Nederland.  Er is inmiddels aangetoond dat dit virus landelijk sterfte onder konijnen veroorzaakt. Ook meer recent in de regio Dronten zijn er konijnen plotseling overleden en is uit onderzoek gebleken dat het om RHD ging. Er is op dit moment helaas nog geen behandeling voorhanden.

Gelukkig is er inmiddels wel een konijnenvaccin dat beschermt tegen dit dodelijke nieuwe virus!

Vaccinatie: U kunt uw konijnen bij ons laten vaccineren tegen RHD2.

Een konijn moet 30 dagen oud zijn voor dit vaccin. Binnen enkele dagen is uw konijn beschermd.

Bel 0321-312152 voor een afspraak

rhd2 konijnenvaccin cunipravacOns advies

Is uw konijn ook nog niet gevaccineerd tegen myxomatose en RHD1? Of is de vaccinatie langer dan 1 jaar geleden? Laat uw konijn ook vaccineren tegen Myxomatose/RHD1.

Meer informatie en maatregelen die u zelf kunt nemen vindt u hier