castratie chipWel of niet castreren? Tijdelijke castratie is mogelijk!

Redenen voor een castratie kunnen zijn:

– Voorkomen ongewenste voortplanting
– Gedragsproblemen
– Medische redenen

Castratie met een implantaat heeft alle voordelen van een chirurgische castratie, maar is tijdelijk.

Met deze behandeling kun je ontdekken of castratie een oplossing is voor een (gedrags)probleem bij jouw hond. Dit zonder de risico’s van een operatie.

Hoe werkt castratie met een implantaat ? 
We brengen met een naald een staafvormig implantaat aan onder huid, net zoals bij een ID chip. De aanmaak van het mannelijke hormoon,, testosteron, wordt tijdelijk geremd. Het gevolg is een tijdelijke onvruchtbaarheid die vanaf zes weken na implantatie begint en daarna ongeveer 6 maanden duurt. Er is ook een langer werkend implantaat, dat gemiddeld 12 maanden werkt.

Effecten van het implantaat
Naast tijdelijke onvruchtbaarheid kan er ook een effect worden gezien op het gedrag. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Niet alle gedrag is testosteron gerelateerd. Door tijdelijk te castreren met een implantaat krijg je een idee wat er zou gebeuren bij een chirurgische castratie zonder dat het definitief is.

En hoe zit het bij katten?
Het implantaat mag ook worden ingezet bij katers. Bij de poes weten we dat het ook wertk om krolsheid te voorkomen en het wordt al veel toegepast. Helaas is het middel nog niet officieel geregistreerd voor het gebruik bij poezen.