Progesteron bij de Teef: bepalen van het juiste dektijdstip2018-04-28T00:40:25+00:00

Als u van plan bent om met uw teef een nestje te fokken, dan kunnen wij u hierbij begeleiden

Wij begeleiden al vele jaren diverse kennels. Ons uitgangspunt is dat u zelf bepaalt hoe veel en hoe vaak die begeleiding van ons moet zijn. Misschien bent u een beginnend fokker of juist zeer ervaren. Uiteraard kunt u hierbij op ons persoonlijke advies in uw specifieke situatie rekenen. Of het nu gaat om het meten van progesteron, het doen van KI, het maken van echo’s, het doen van keizersnedes en het doen van nestcontrole’s.

Progesteron

Een belangrijk onderdeel voor het fokken is het bepalen van het ideale dektijdstip. Dit kan nauwkeurig met een progesteron-bepaling in het bloed en een echografisch drachtonderzoek rond 4 weken na de dekking. Een gezonde dekking en een gezond nest begint daarmee.

Het progesteron onderzoek wordt voor Delta Dierenartsen uitgevoerd door een humaan ziekenhuis, waar gebruik wordt gemaakt van de meest moderne apparatuur (radioimmunoassay). De progesteron uitslag is daarom altijd zeer nauwkeurig (ng/ml) en zeer betrouwbaar.

Progesteron prikken kan bij ons iedere ochtend voor 10:30 uur. U heeft dan de uitslag ‘s middags meestal rond 15:00 uur (tussen 14:00 en 18:00 uur). Wij regelen alles voor u, u hoeft dus zelf geen bloedmonsters weg te brengen, dit is voor u wel zo makkelijk. Laat u voor 13:00 uur bloed prikken, dan ontvangt u de uitslag nog dezelfde avond.

Problemen rond de bevalling

Zijn er tijdenspup wolfshond delta dierenartsen de bevalling problemen, dan staan onze dierenartsen en onze assistentes, 24 uur per dag paraat om u deskundige hulp te bieden (tot in het uiterste geval een keizersnede). Bij een keizersnede maakt Delta Dierenartsen gebruik van de meest veilige vormen van anesthesie aangepast op het individu. Teven gaan wij met speciale zorg om met moeder en pups vlak na de geboorte. Zo hebben wij in de onze praktijk een speciale zuurstof bypass laten aanleggen waar pasgeboren pups die dat nodig hebben mee geholpen kunnen worden.

Delta Dierenartsen beschikt bovendien over een modern echo apparaat waarmee in het laatste stadium van de dracht de fetal heart rate (hartslagfrequentie van de pups in de baarmoeder) kan worden bepaald; dit geeft informatie over de gezondheid en toestand van de pups in de laatste fase van de dracht en of er bijvoorbeeld ingegrepen moet werden met een keizersnede.

Nestcontrole

Ook na een normale vlotte bevalling achten wij het verstandig een nestcontrole uit te voeren. Dit houdt in dat we zowel het nest, de pups als de teef controleren. Bij de pups controleren wij bijvoorbeeld op aangeboren afwijkingen voor zover zichtbaar. Bij de teef controleren wij de algehele gezondheid, de buik en baarmoeder en natuurlijk of de melkgift in orde is. Soms is het nodig om de teef een injectie geven om de baarmoeder verder te laten krimpen.

Aanvullende onderzoekenvaginaal uitstrijkje teef rond dektijdstip

En wat als een nestje fokken eerder niet gelukt is ? Bij vruchtbaarheidsproblemen kunnen wij diverse aanvullende onderzoeken verrichten zoals een vaginaal cytologisch en vaginoscopisch onderzoek, een bacteriologisch onderzoek bij de teef (soms ook wel uitstrijkje genoemd), een sperma onderzoek en een echo onderzoek.

Gynaecologisch onderzoek

Zeker bij een eerste dekking of als de teef niet eerder drachtig is geworden na eerdere mislukte dekkingen, is het verstandig om de teef vooraf te laten onderzoeken en ook het geslachtsapparaat te laten controleren. Een dracht is immers een hele belasting voor de teef en een goede gezondheid is essentieel. Eventuele afwijkingen aan het geslachtsapparaat kunnen daarnaast tot onvruchtbaarheid leiden. Kosten voor progesteron onderzoek zouden dan onzinnig zijn. Een vaginoscopisch onderzoek maakt deel uit van het onderzoek en indien daar aanleiding voor is, kan dit uitgebreid worden met bv. een echo van de buik.

Bacteriologisch onderzoek

Het op dag 1 van de loopsheid afnemen van een vaginaal uitstrijkje gevolgd door een bacteriologisch onderzoek met gevoeligheidsbepaling vinden wij alleen zinvol als daar aanleiding voor is. Dit is bijv. het geval bij een teef met vruchtbaarheidsproblemen of als er afwijkingen bij het onderzoek van het geslachtsapparaat worden gevonden die zouden kunnen wijzen op een bacterieel probleem. Dit advies wordt ook gegeven door de faculteit Diergeneeskunde (specialist J. de Gier). Daarnaast komt het natuurlijk ook voor dat eigenaren van gewilde reuen soms een bacteriologisch onderzoek van de te dekken teef eisen, omdat zij geen risico willen lopen op besmetting van hun reu.

Progesteron onderzoek

grafiek progesteronMet behulp van progesteron metingen in het bloed is het juiste dektijdstip van de teef vrij nauwkeurig te bepalen. De kans op een vruchtbare dekking en meer pups nemen hierdoor toe. Kort samengevat volgen we heel nauwkeurig de stijging in de progesteronspiegel en nemen dat mee in ons advies.

 

Wij adviseren om op de 7e dag van de loopsheid te starten met het eerste bloedonderzoek. Vaak is dit bij het eerste verlies van bloederig vocht uit de vulva. Gemiddeld ontstaat de eisprong rondom dag 12 van de loopsheid maar niet iedere teef houdt zich hier aan … Uit onderzoek is gebleken dat de eisprong kan wisselen. De eisprong kan plaats vinden tussen dag 7 tot en met dag 22 van de loopsheid.

Verder moet er rekening worden gehouden dat het begin van de loopsheid niet altijd nauwkeurig wordt waargenomen. Sommige teven vertonen weinig of helemaal geen verschijnselen. Dit wordt een “stille loopsheid” genoemd. Dus het is mogelijk dat een teef al verder in de loopsheid is dan wordt verwacht. Progesteronwaardes uit het verleden bij eerdere dekkingen zijn trouwens geen enkele garantie voor de loopsheid op dit moment. Ook is er geen wetenschappelijk bewijs dat het ideale dekmoment van verwante dieren zoals grootmoeder, moeder, zus of dochter, erfelijk bepaald is.

Bloedafname

De bloedafname vindt in principe ‘s ochtends plaats (voor 10.30 uur in Dronten). ‘s Middags geven wij de uitslag met daarbij natuurlijk een passend dekadvies. Kunt u niet in de ochtend maar wel ‘s middags, dan kunt u ook ‘s middags bloed af laten nemen. Laat u voor 13:00 uur bloed prikken, dan ontvangt u de uitslag nog dezelfde avond.

Na de uitslag kan het zijn dat u het advies krijgt om dezelfde of de volgende dag uw teef te laten dekken. Maar het kan ook zijn dat u bij onvoldoende stijging terug moet komen om opnieuw bloed te laten prikken. Gemiddeld zijn er drie tot vier bloedtesten nodig voor wij een positief dekadvies kunnen geven. Dit is per teef en per ras verschillend. Het is ook afhankelijk van andere factoren zoals het nauwkeurig detecteren van de loopsheid door de eigenaar. Algemene richtlijnen die wij hanteren voor het bepalen van het ideale dektijdstip vindt u hieronder. Dit is geen individueel advies !

Progesteron Tabel Delta Dierenartsen

Minder dan 1,0 ng/mlOver drie dagen bloedprikken
1-4 ng/mlOver twee dagen bloedprikken
4-7 ng/mlVolgende dag bloedprikken
7-10 ng/mlOver 24 uur laten dekken
Meer dan 10 ng/mlDirect laten dekken
Op de dag van de eisprong is de progesteronspiegel tussen de 4,0 tot 8,0 ng/ml. Hogere progesteron metingen geven aan dat de eisprong al is geweest. De eicellen van de teef zijn op het moment van eisprong echter nog in een onrijp stadium ! Deze eicellen kunnen op dat moment ook nog niet bevrucht worden. Bevruchting is pas mogelijk vanaf 60 uur na de eisprong, wanneer de eicellen rijp zijn. Het optimale dektijdstip voor de teef is daarom ongeveer twee dagen na de eisprong.

Kunstmatige inseminatie (KI)

Zijn er ondanks het vaststellen van het juiste moment om te dekken toch problemen, dan bestaat de mogelijkheid om kunstmatig te insemineren, waarbij wel bedacht moet worden dat ook zaken als een te nauwe teef of gedragsproblemen afwegingen zijn om eventueel niet met een teef te gaan fokken.

Echo (drachtigheidsonderzoek)

De dracht kan bij de meeste teven vanaf 25 dagen na de laatste dekking worden vastgesteld. Die zekerheid is prettig om niet allerlei voorbereidingen te hoeven doen als de teef toch niet drachtig is. Met een echo kun je het aantal levende pups schatten en iets zeggen over de conditie van de baarmoeder en vruchtwater. Met onze moderne echo apparatuur kunt u foto’s en een filmpje van het echo onderzoek op USB stick meekrijgen. U moet dan zelf een USB stick meebrengen tijdens de afspraak.

Uiterlijk een week voor de uitgerekende bevallingsdatum kan met een röntgenfoto het aantal pups geteld worden.

Is een teef langer dan 63 dagen dachtig of als de teef niet lekker is, dan raden wij een echo aan. Wij kunnen met de “fetal heart rate” inschatten hoe de conditie van de pups is en of ingrijpen noodzakelijk is.

Tot slot

Als u behoefte heeft aan een persoonlijk advies, dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken.