Is het verstandig om een kat die niet buiten komt ook te vaccineren?

Ja, het is verstandig om een kat die niet buiten komt te laten vaccineren. Deze kunnen juist extra gevoelig zijn voor virussen en bacteriën die van buitenaf via schoeisel en dergelijke meegenomen kunnen worden.

Hoe vaak moet mijn kat worden ingeënt ?

Wij adviseren in principe om in Nederland alle katten (binnen en buitenkatten) ieder jaar tegen niesziekte, één keer in de drie jaar tegen kattenziekte te laten vaccineren.

Wat is kattenziekte ?

Kattenziekte is een ernstige virusinfectie van het maagdarmkanaal bij kittens en katten. De verschijnselen zijn: diarree, koorts en algemeen ziek zijn. Meestal gaan katten er aan dood. Regelmatig hoor je in het nieuws over uitbraken van kattenziekte, met name in opvangcentra.

Biedt een enting tegen kattenziekte voldoende bescherming ?

Ja. Mits de basisvaccinaties zijn gegeven en iedere drie jaar de vaccinatie tegen kattenziekte herhaald wordt.

Wat is niesziekte ?niesziekte

Niesziekte is een aandoening die door meerdere verwekkers wordt veroorzaakt. De belangrijkste zijn het calici-, herpes- en rhinotracheitis virus. De bacteriën die niesziekte veroorzaken zijn vaak Chlamydiae, Bordetella en Mycoplasma. De ziekteverschijnselen die deze kiemen veroorzaken lijken sterk op elkaar. Daarom noemt men het beeld vaak “niesziekte”.

calici virusMeestal is er sprake van een menginfectie. Er zijn dan  meerdere ziektekiemen die de klachten geven. Behalve niesklachten kan de ziekte zich uiten door koorts, oogontsteking, hoesten en algeheel ziek zijn. Soms zie je blaren op de tong of in de mondhoeken. Niesziekte kan lijden tot chronische luchtwegklachten. Na een doorgemaakte ziekte blijven dieren vaak levenslang drager; bij verminderde weerstand of stress kan het virus dan weer de kop opsteken.

Uit ervaring weten wij dat katten in de omgeving Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant een groot risico lopen om besmet te worden als ze niet goed gevaccineerd zijn. Met name onder boerderijkatten, zwerfdieren en andere niet goed ingeënte katten komt niesziekte helaas erg veel voor.

Niesziekte is erg besmettelijk en kan, behalve van kat op kat ook door de mens op de kat worden overgedragen.

Waarom is er geen vaccinatie die 100% bescherming tegen niesziekte biedt ?

Niesziekte kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld herpesvirussen. Een broertje van dit niesziekte herpesvirus kennen we bij de mens als de veroozaker van ‘koortslip’. Voor een herpesvirus geldt: ben je eens besmet, dan blijf je altijd drager. Eens besmet met het veldvirus kan niesziekte bij de kat dus altijd weer wat de kop opsteken. Bijvoorbeeld als de weerstand verminderd is. Door jaarlijks te vaccineren neemt wel de kans op opspelen van de verschijnselen af en zijn de klachten bij ziekte doorgaans milder.

Maar er zijn ook andere verwekkers van niesziekte zoals het calicivirus. Net zoals het menselijke influenzavirus verandert dit virus voortdurend. Tot op heden zijn er binnen de huidige niesziektevaccins helaas geen vaccins die 100% bescherming kunnen bieden tegen dit type virus.

Desondanks adviseren wij om jaarlijks uw kat te vaccineren. Een gevaccineerde kat zal beter bestand zijn tegen de gevaren van niesziekte en loopt minder risico op het ontwikkelen van chronische luchtwegproblemen.bordetella enting kat

Katten die een verhoogd risico op besmetting lopen door bezoek aan bijvoorbeeld een pension of tentoonstellingen of katten die in groepen leven, adviseren wij te vaccineren tegen de Bordetella bacterie.

Wat kunnen bijwerkingen zijn na vaccinatie?

Katten kunnen, net als honden, milde ziekteverschijnselen krijgen na vaccinatie. Een allergische reactie is zeldzaam. Bij katten worden tumoren beschreven op plekken waar eerder injecties (niet alleen vaccinaties) werden gegeven (injection site sarcoma). De kans hierop is 0,01 tot 0,1%.

Uitgebreide uitleg over dit onderwerp vindt u op de site van kankeronderzoekbijdieren.