Vaccineren of titeren?

Deze zomer werden we weer herinnerd aan iets wat vroeger veel vaker voorkwam. Katten die ziek werden en dood gingen aan een ernstige besmettelijke ziekte. Helaas had dit voorkomen kunnen worden. In onze samenleving wordt er bij mens en dier steeds kritischer gekeken naar het nut van vaccineren. Onnodig vaccineren willen we voorkomen, maar te weinig vaccineren en daarom dode huisdieren willen we natuurlijk ook niet.

Vaccineren is altijd maatwerk. Bescherming tegen levensgevaarlijke virussen wordt bereikt door te vaccineren op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden. In Nederland vaccineren we huisdieren alleen tegen levensgevaarlijke ziektes zoals hondenziekte, parvo en kattenziekte. De door vaccinatie opgebouwde antistoffen beschermen volledig tegen ziekte. Vaccinaties slaan echter pas aan als er geen of heel weinig antistoffen zijn. Zijn er genoeg antistoffen, dan is vaccineren niet zinvol. De hoogte van de hoeveelheid antistoffen in het bloed noemen we ook wel de titer. Het is dus zinvol om met een titerbepaling vast te stellen hoe hoog die bescherming is. Door te titeren kunnen we ook bepalen of een vaccinatie nodig is. Dit geldt voor volwassen honden en katten, maar ook voor pups en kittens. Is de aanwezige titer hoog genoeg, dan is er op dat moment genoeg afweer. De titerbepaling die wij bij Delta Dierenartsen uitvoeren is betrouwbaar genoeg om op maat te kunnen vaccineren.

Voor ziekten veroorzaakt door bacteriën zoals de ziekte van Weil en de  bacteriële componenten van besmettelijke hondenhoest (kennelhoest) is de bescherming niet langer dan een jaar. Als we huisdieren hiertegen willen beschermen, bijvoorbeeld omdat er een groot risico is, is jaarlijks vaccineren noodzakelijk. De ziekte van Weil heeft de laatste jaren in Nederland een verandering ondergaan. Het komt vaker voor bij mens en dier. De ziektekiemen zijn van een andere soorten dan eerder aangetroffen. Het vaccin is daarom aangepast om te beschermen tegen de meest voorkomende ziekteverwekkers. Door meer internationaal verkeer van huisdieren is er ook meer risico op import van ziekten.

Is uw huisdier nog goed beschermd? Maak nu een afspraak voor een titerbepaling en/of vaccinatie.