Is het verstandig om een kat die niet buiten komt ook te vaccineren?

Ja, ook voor katten die niet buiten komen (binnenkatten) is het verstandig om ze te laten vaccineren. Deze katten kunnen juist extra gevoelig zijn voor virussen en bacteriën die van buitenaf via schoeisel en dergelijke meegenomen kunnen worden.

Hoe vaak zou ik mijn kat moeten laten vaccineren?

Ons advies is jaarlijks tegen niesziekte, één keer in de drie jaar tegen kattenziekte.

Wat is kattenziekte?

Kattenziekte is een ernstige virale infectie van het maagdarmkanaal bij kittens en katten die gepaard gaat met diarree, koorts en ziekte. Meestal gaan ze er aan dood. Incidenteel hoor je over uitbraken van kattenziekte met name in opvangcentra.

Biedt een enting tegen kattenziekte voldoende bescherming?

Ja. Mits de basisvaccinaties zijn gegeven en mits iedere drie jaar de enting tegen kattenziekte herhaald wordt.

Wat is niesziekte?

Niesziekte is een aandoening die door meerdere verwekkers (virussen en bacteriën) wordt veroorzaakt. De belangrijkste zijn het calici-, herpes- en rhinotracheitis virus en de bacteriën chlamydiae, bordetella en mycoplasma. De ziekteverschijnselen die deze kiemen veroorzaken lijken sterk op elkaar. Daarom noemt men het vaak “niesziekte”.

Meestal is er sprake van een menginfectie met meerdere ziektekiemen. Behalve niesklachten kan de ziekte zich uiten door koorts, oogontsteking, hoesten, algeheel ziek zijn en blaren op de tong of in de mondhoeken. Niesziekte kan lijden tot chronische luchtwegklachten. Na een doorgemaakte ziekte blijven dieren vaak levenslang drager; bij verminderde weerstand of stress kan het virus dan weer de kop opsteken.

Uit ervaring weten wij dat katten in de omgeving Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant een groot risico lopen om besmet te worden als ze niet goed gevaccineerd zijn. Met name onder boerderijkatten, zwerfdieren en andere niet goed ingeënte katten komt niesziekte helaas erg veel voor.

Niesziekte is erg besmettelijk en kan, behalve van kat op kat ook door de mens op de kat worden overgedragen.

Waarom is er geen vaccinatie die 100% bescherming tegen niesziekte biedt?

Niesziekte wordt o.a. veroorzaakt door herpesvirussen. Een broertje van dit nieziekte herpesvirus kennen we bij de mens als ‘koortslip’. Voor herpes virussen geldt: eens besmet, altijd drager. Eens besmet met veldvirus kan niesziekte bij de kat door een verminderde weerstand dus altijd weer wat de kop opsteken. Door jaarlijks te vaccineren neemt wel de kans op terugkeer af en zijn de symptomen doorgaans milder.

Maar er zijn ook andere verwekkers van niesziekte zoals het calicivirus. Net zoals het menselijke influenzavirus verandert dit virus voortdurend. Tot op heden zijn er binnen de huidige niesziektevaccins helaas geen vaccins die 100% bescherming kunnen bieden tegen dit type virus.

Desondanks adviseren wij om jaarlijks uw kat te vaccineren. Een gevaccineerde kat zal beter bestand zijn tegen de gevaren van niesziekte en loopt minder risico op het ontwikkelen van chronische luchtwegproblemen.

Katten die een verhoogd risico op besmetting lopen door bezoek aan bijvoorbeeld een pension of tentoonstellingen of katten die in groepen leven, adviseren wij te vaccineren tegen de Bordetella bacterie.

Bijwerkingen bij katten

Katten kunnen, net als honden, milde ziekteverschijnselen krijgen na vaccinatie. Een allergische reactie is zeldzaam. Bij katten worden tumoren beschreven op plekken waar eerder injecties (niet alleen vaccinaties) werden gegeven (injection site sarcoma). De kans hierop is 0,01 tot 0,1%.