Nieuwe regelgeving chip en paspoort hond van kracht

Nieuwe hond? Chip en paspoort verplicht!

Vanaf 1 november 2021, is de vernieuwde identificatie- en registratie regelgeving (I&R) voor honden van kracht. Elke hond, jong of oud, kan vanaf nu alleen maar verkocht of overgedragen worden als deze een chip heeft en geregistreerd is bij RVO. Ook moet iedere hond dan een paspoort hebben.

Regelmatig ziet de NVWA misstanden bij pups die te jong worden vervoerd of die verzwakt zijn na slechte transportcondities. Ook ziet de overheid honden die onnodig overlijden door ziektes. Om het toezicht op de naleving van diergezondheid- en dierenwelzijnsvoorschriften te verbeteren en inzicht te krijgen in illegale praktijken, is daarom er vernieuwde identificatie- en registratie regelgeving (I&R) voor honden ingevoerd.

Voortaan moet iedere hond bij geboorte, import of overdracht een gechipt zijn en een geregistreerd EU-paspoort hebben.

Na het plaatsen van de moet de dierenarts of chipper binnen 48 uur een aanbrengmelding bij een databank doen.  De persoon die een niet-gechipte hond aanbiedt moet altijd een zgn. UBN nummer hebben. Dat moet ook als je zelf geen professionele fokker bent. Dit nummer vraag je aan bij de RVO.

Iedere eigenaar/fokker, die een hond aanbiedt voor chippen en/of paspoort moet dus een UBN nummer hebben.

Alleen dierenartsen mogen een paspoort registreren en afgeven. Dit heet een z.g. paspoortmelding. De dierenarts doet een paspoortmelding binnen 24 uur.

Bent je van plan om een hond te kopen? Of wil je een hond verkopen of jouw hond aan een andere eigenaar over dragen? Dan krijgt je dus met deze regelgeving te maken. Je moet daarom zeker weten dat de hond een geregistreerde chip heeft. De hond moet een paspoort hebben en de hond moet zijn geregistreerd. Als je een hond neemt die niet aan deze voorwaarden voldoet, ben je in overtreding. Iemand die een hond wil overdragen, is (ook) verplicht de hond te hebben gechipt, geregistreerd en voorzien van een paspoort.

Meer informatie van de rijksoverheid

RVO